2017 Az ÖkoTech-Home Kft versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
A pályázat azonosítója: GINOP-2.1.8-17-2017-00012

Klasszikus innovációs pályázat, ahol a pályázó ÖkoTech-Home Kft. a házi szennyvízkezelő rendszerek gyártását helyezte új alapokra. Ezeknél az innovációs
pályázatoknál mindig fontos a fejlesztésre kerülő technológia pontos leírása a pályázatban, hogy az elnyerhesse a megcélzott támogatást. A beruházás egy új típusú,
úgynevezett rotációs technológiával elállított szennyvízkezelő berendezés gyártásának kifejlesztése volt, mellyel jobb minőségű végtermék gyártható. A projekt keretében
megvalósuló beruházás ennek megfelelően egy, a környezetvédelemmel kapcsolatos termék gyártástechnológiájának kifejlesztését tette lehetővé.

PARTNEREINK